Categorie archief: aanrader non fictie

Daan van Kampenhout – Beelden van de ziel

1001004001321823De ondertitel van dit boek luidt: Over de werking van de ziel in sjamanistische rituelen en familieopstellingen. Omdat ik in beide onderwerpen geïnteresseerd ben, leek me dit een mooi boek om te lezen. En dat bleek ook.
Van Kampenhout ontdekte door het meedoen en leiden van familieopstellingen dat de werkelijke grondslag ervan niet echt onder woorden was gebracht. In teksten stond dan: “door middel van een onbekend proces”. Omdat hij door zijn kennis van sjamanistische rituelen wel een vermoeden had van de aard van dit proces, begon hij een briefwisseling met Bert Hellinger de grondlegger van familieopstellingen. Uiteindelijk schreef Bert Hellingen het voorwoord van dit boek en legt Van Kampenhout aan de hand van sjamanistische kennis uit hoe de ziel zich in representanten kenbaar kan maken.
Super interessant. Close reading. Met prachtige uitleg over de ziel en over het belang van tijdloosheid. Aanrader voor geïnteresseerden!

Robert Harris – De officier

harrisHarris heeft een onweerstaanbaar boek geschreven over een episode in de Europese geschiedenis die nogal ingewikkeld is. Toch slaagt hij erin het toegankelijk te maken en een inkijkje te geven in de machinaties van het 19de eeuwse Franse leger. Als je het leest, denk je, “Niets veranderd!”
Harris benadert de Dreyfusaffaire vanuit het oogpunt van de Franse officier die zijn geweten liet prevaleren hebben boven de angst.  Ongekend moedig was hij om tegen iedereen in vast te houden aan de feiten en Dreyfus gerechtigheid te geven (12 jaar later!). Dreyfus werd gearresteerd op verdenking van spionage en daarna werd het bewijs ervoor gefabriceerd en de echte dader uit de wind gehouden.
In andere stukken over dit boek las ik dat er een verband wordt gelegd met rechterlijke dwalingen, maar daarvan vind ik hier geen sprake. Dit waren incompetente partijdige (militaire) rechters, die zich gemakkelijk lieten beïnvloeden door de publieke opinie en (wijdverbreid en openlijk) antisemitisme.
Zeer boeiend en lezenswaardig. Non-fictie en misdaadroman in één.

Göran Rosenberg – Kort oponthoud op weg naar Auschwitz

rosenbergDe Zweedse journalist Rosenberg beschrijft in dit boek zijn vaders geschiedenis. Göran is twaalf jaar als zijn vader zelfmoord pleegt en door dit onderzoek te doen en een boek erover te schrijven, probeert hij te begrijpen wat er in zijn vader om is gegaan.
Het levenspad van zijn vader leidt van het ghetto in Lodz naar Auschwitz, naar werkkampen en uiteindelijk na de bevrijding naar Zweden. Een heftig verhaal. Maar het meest aan mijn hart gingen de delen over de zoektocht naar een nieuw ‘normaal’ bestaan in Zweden na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.
Wat zijn vader meemaakte toen hij probeerde een schadevergoeding van de Duitsers te krijgen is zo heftig. En Rosenberg beschrijft dat alles feitelijk en dat maakt het misschien nog wel impactvoller. Zeer lezenswaardig.

Viktor E. Frankl – De zin van het bestaan

franklDe grondlegger van de logotherapie getuigt in dit boek van zijn ervaringen in concentratiekampen. Omdat hij al een manuscript op zak had, wat hem overigens bij aankomst in Auschwitz werd afgenomen, probeert hij psychologische lessen te trekken uit zijn kampervaringen. Wat maakt dat mensen het volhielden om zo vernederd te worden en zo’n onmenselijke behandeling te krijgen? Wat kun je daaruit aan lessen voor het leven trekken. In het tweede deel van het boek, zet hij zijn logotherapie uiteen.
Zijn belangrijkste conclusie is dat zolang leven betekenis voor iemand heeft, hij kan voortgaan. En die betekenis krijgt het leven voor de juiste daden en juiste gedragslijn. “Leven betekent feitelijk verantwoording nemen om de juiste oplossingen te vinden voor onze levensproblemen en om de taken te vervullen waarvoor het leven ieder mens voortdurend stelt.” Het is de confrontatie met het bestaan. De zin van het leven ontdek je volgens Frankl door daden, door het ervaren of ondergaan van iets waardevols (liefde, cultuur, natuur) of door lijden. Steeds opnieuw kiezen wat je doet/niet doet: vrijheid in die keuze en verantwoordelijkheid nemen. Ik vind het een mooie boodschap die me inspireert.

S.C. Gwynne – Empire of the Summer Moon

empire_summer_moon_coverBoeiend en degelijk boek over de Comanche indianen van Noord-Amerika. De subtitel luidt: “The rise and fall of the Comanches, the most powerful Indian tribe in American history”. Gwynne heeft zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar dit Native American tribe en beschrijft in het boek de laatste driehonderd jaar van hun bestaan.
Oorspronkelijk hadden ze een opvallend eenvoudige cultuur in vergelijking met andere jagers-verzamelaars volken. “They fought, reproduced, suffered, and died”. Geen sociale organisatie, geen krijgers rangen, geen permanente priester-klasse, geen landbouw, geen ambachtswerk, geen vaste huizen. Een enorm verschil met de Azteken of de Iroquois of de Missouoris, Omahas, Pawnees, Wichitas, om er een paar te noemen. De Comanches jaagden in gelegenheidsgroepen die erop uit trokken en waren een volk van weinig betekenis en verdreven naar de moeilijkst bewoonbare delen van het continent, The Great Plains (de prairies van het midden van Canada, de USA en Mexico).
220px-Quanah_Parker_c1890Maar daar kwam radicaal verandering in door de  kennismaking met de paarden die de Spanjaarden aan het begin van de 16de eeuw meenamen naar America. Ze ontdekte dat ze zeer bedreven waren met paarden en dat die paarden (mustangs) zich prima konden handhaven in de ruigheid van de Plains. De Comanches werden hierdoor de eerste en tot ver in de 19de eeuw de enige krijgers die te paard konden vechten (daarvoor was het paard alleen voor transport en werd te voet gevochten). Dat maakte ze van een onbeduidend volk in een periode van enkele generaties tot een eeuwenlang onoverwinnelijk volk.
De “way of living” van de Comanches werd hierdoor een leven van jagen op buffels en ondertussen andere groepen mensen (andere indianen tribes, Spanjaarden, Texanen, pioniers) te overvallen, te beroven van paarden en ander nuttigs, te martelen en te doden. En dat zou hun levenswijze blijven tot het eind van hun vrije bestaan.
Het duurde even voordat die enorme verschillen tussen de tribes doordrong bij de “white man” in Texas en de USA. Daarna wordt het verhaal over de neergang van de Comanches haast te verschrikkelijk om te lezen. Hun laatste (en eerste) grote leider was Quanah Parker (foto), een kleurrijke chief en daarover verhaalt het boek ook uitgebreid.
Fascinerende leesstof!

Timothy Egan – Short Nights of the Shadow Catcher

shadowcatcherJust finished reading a wonderful book “Short Nights of the Shadow Catcher” about Edward S. Curtis who photographed, studied and described many North American Native tribes in 1898-1928. A book by Timothy Egan (2012) who did extensive research to write this book. Edward Curtis was a very fascinating man! What a story this book is and what an achievement of this man from Seattle! Perseverance at its best.
Fun detail: The native name of Edward Curtis was “Man Who Sleeps On His Breath”. It was given to him by the Hopi because he slept on an air mattress.
I recommend this book if you are interested in Native Americans or American history or well documented biographies or an exciting story!
And how fortunate I am to be reading it … with a view on Mount Hood, Oregon, where Curtis took pictures as well. In the local bookstore (Powell’s) I found one of the books by Curtis with many beautiful photo’s.
Portraits and way of living:

chiefjoseph

native

fishing

natives

Joseph Jaworski – Oorsprong

oorsprong“De innerlijke weg naar kennis” luidt de ondertitel van dit boek. Jaworski beschrijft hierin zijn ontdekkingen over hoe contact te maken met de bron van het weten, van de kennis. Op een zakelijke manier met zoveel mogelijk bewijsmateriaal bouwt hij het verhaal op. De route loopt langs allerlei mensen met wie hij indringende gesprekken voert, langs experimenten, langs onderzoek, langs bijeenkomsten waarin mensen op dialogische wijze kennis met elkaar uitwisselen. De grote momenten van contact met de oorsprong zijn echter de ontmoetingen met zichzelf in de natuur.
Het boek inspireert me te onderzoeken wat dialoog kan betekenen in het contact met de oorsprong. Is dialoog een route naar ontginning van wijsheid? En hoe ziet zo’n gesprek er dan uit? Wat zijn de randvoorwaarden? Wat vraagt het van de deelnemers? Wat vragen de deelnemers van elkaar?
Genoeg vragen voor de komende tijd!

Tim Krabbé – Wij zijn maar wij zijn niet geschift

columbineKrabbé heeft zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar de schietpartij van Columbine op 20 april 1999. In dit boek doet hij gedetailleerd verslag van wat er precies van minuut tot minuut gebeurde, wat de aanloop naar de schietpartij was en hij doet een poging een verklaring te vinden.
Centraal staan dus Eric and Dylan, de twee daders van de Columbine shooting. Via dagboekfragmenten van de jongens, getuigenverklaringen, rapporten van begeleiders, videomateriaal en meer geeft Krabbé een inkijk in het leven en de belevingswereld van de jongens.
Na het lezen van 400 bladzijden is de vraag van het Waarom niet beantwoord, maar ben ik wel gefascineerd geraakt door hoe het heeft kunnen gebeuren. Hoe heeft er zo’n haat in die jongens kunnen sluipen dat ze al schreeuwend, lachend en grappen makend 13 mensen hebben vermoord? En hoe lagen de onderlinge machtsverhoudingen? Wie was de leider en wie de volger? Terugkijkend hebben de jongens zoveel signalen afgegeven over hun voornemen, maar niemand nam ze serieus. De ouders van de jongens werden compleet verrast door de daden van hun zoons. Hoe goed ken je je kinderen eigenlijk?
Dit boek zal me voorlopig niet loslaten.

Adam Kahane – Power & Love

powerloveKahane schrijft vanuit zijn ervaringen met veranderingstrajecten over de noodzakelijke combinatie van macht en liefde. Macht in de zin van macht uitoefenen tot het bereiken van resultaten en liefde als het bijeenbrengen tot een geheel van wat gescheiden is.
Een boeiend boek over innerlijke worsteling tussen de twee paden. Het een kan niet zonder het ander. Het combineren van de twee is als leren lopen: rechts – links, power – love.
De meesten van ons zijn bekwamer in het een dan het ander. Volgens Kahane is het de uitdaging je zwakkere kant uit te nodigen en te ontwikkelen. Ik denk dat hij gelijk heeft maar tegelijkertijd denk ik dat je in communities ook de sterkten in de groep kunt combineren tot een gezamenlijke looppas. Als je jezelf maar niet ontslaat van je eigen zoektocht naar een betere balans tussen macht en liefde.
Leest heel soepel. Aanrader voor veranderaars.

Jan Brokken – De vergelding

vergeldingHet dorp Rhoon ten zuidwesten van Rotterdam kent een pijnlijke oorlogsgeschiedenis. De schrijver Jan Brokken komt er vandaan en doen in dit boek verslag van zijn onderzoek – samen met Bert Euser – naar de vergelding van een ‘sabotageactie’ die op 10 oktober 1944 plaatsvindt bij het dorp.
Het is een indrukwekkend en minutieus verslag waarin Jan Brokken gedoseerd ieder stukje feit en interpretatie blootlegt. Gedoseerd waardoor het boek leest als een spannende roman. Ware het niet dat de werkelijkheid hier zo pijnlijk is, want op 11 oktober 1944 worden in het dorp zeven mannen gefusilleerd en worden huizen in brand gestoken en verwoest. Een boeiend document over de realiteit van oorlog in een Nederlands dorp. Aanrader!